project diary Sambucus Wetland Visitor Center, Budakeszi, Hungary

Wetland Habitat Conservation Initiative2007 május

- megszületik az ötlet, hogyan lehetne fenntartható módon megmenteni ezt a vidéket

június 11

- levél Budakeszi város polgármesterének amelyben találkozót és támogatást kérünk tőle

>> a levél szövege

június 21

- a támogatás kérő levél megküldése Schmidt Egon ornitolgusnak, aki a területet kíválóan ismeri és rendszeres látogatója

>> a levél szövege

június 22

- elkészül ez a honlap; domain regisztráció folyamatának elindítása

június 25

- személyes találkozó Tagai István polgármesterrel

június 26

- meghirdetem a honlapot a madár listán

június 27

- megkapjuk az első reakciókat: köszönjük az észrevételeket!

június 29

- megérkezik Schmidt Egon lelkesítő, támogató, elismerő levele

>> a levél szövege

- fölvesszük a kapcsolatot a Budakeszi Iránytűvel

>> a levél szövege

augusztus 10

- második levél Sólyom László Elnök úrnak, amelyben személyes találkozót kérek patrónusi szerepkörével kapcsolatban- a védetté nyilvánítási javaslat postázása az önkormányzat és a jegyző részére

szeptember 25

- harmadik levél Sólyom Lászlónak - újabb, választ sürgető levél az önkormányzatnak - megkeresésemre visszahívnak a budaörsi önkormányzattól
- ezzel egyidejűleg keltezik Wittinghoff Tamás úr támogató hangú levele

>> a budaörsi önkormányzat levele


október 23

- sikerül a területre vonatkozó rendezési tervet megismernünk, ami minden tekintetben kedvezőtlen, mert a jelenleg is helyi védettség alatt álló árokszakasz (s mivel ez az első pár száz méter, így végeredményben az egész terület), védettségére okot adó állapotok fölszámolását célozza. A tervek ilyen irányú megvalósítása ellen, a természetvédelmi törvényben foglaltakra hivatkozó tiltakozó tartalmú, és a védettség szempontjait a rendezés megvalósítása során szem előtt tartó megoldást követelő levelet juttatunk el az önkormányzat illetékeséhez.

november 13

- felkérjük a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságot az önkormányzat rendezési tervének felülbírálására

november 16

- az önkormányzat megkeres minket a rendezési tervvel kapcsolatban és felhívják a figyelmünket egy tervezett golfpálya létesítésére

november 30

- védettségi javaslat postázása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága felé

december 12

- a Közigazgatási Hivatalhoz fordulunk segítségért, tekintettel a LXXXII/2007-es törvényben szereplő határidőre, amely miatt a terület elveszítheti a védettségét
- emlékeztető levél az önkormányzatnak a LXXXII/2007-es törvényről

december 28

- az önkormányzat első hivatalos (és irreleváns) válaszlevele

2008

január 3

- újabb levél az önkormányzatnak, ezúttal ismét összefoglalva a kialakult helyzetet, emlékeztetve az önkormányzat törvény által előírt feladataira és vázolva a lehetőségeket

január 12

- a Közigazgatási Hivatal válaszlevele

január 25

- az önkormányzat második hivatalos válaszlevele

január 26

- újabb levél a polgármesternek és a jegyzőnek

február 8

- választ kapunk a Duna-Ipoly Nemzeti Parktól az országos védettséggel kapcsolatban

február 22

- a fentieknek küldött válaszlevelünk: a terület megmentésének alapvető feltétele volna, hogy az önkormányzat szakszerű és hathatós természetvédelmi intézkedések bevezetését kezdi meg, egy az oltalom mértékét fokozatosan növelő, hosszú távú rendezési terv kidolgozásával; megvalósításának megkezdésével és a terület sorsát végérvényesen rendező, törvénybe foglalt biztosítékok megadásával

március 18

- szándéknyilatkozatot küldünk az önkormányzatnak amiben a civil kezdeményezések koordinációjára kérjük őket
- megérkezik a Közigazgatási Hivatal válaszlevele

április 28

- Megkapjuk a Zöldhatóság válaszát megkereséseinkre.

május 10

- A Zöldhatóság levelére hivatkozva hivatalos választ kérünk az Önkormányzattól és vizsgálatot a Felügyelőségtől a rendezési tervekkel kapcsolatosan.

június

- Elkészítjük a Sambucus bemutatóösvény és látogatóközpont látványtervét. Minden tervünk az önkormányzat döntésétől függ a terület vízellátottságának biztosításával. Az ökológiai szempont mellé két másik, vízügyi szempont is fölmerült a terület bolygathatatlansága mellett.
- a budakeszi Önkormányzat Főépítészével folytatott személyes eszmecsere alapján egyértelművé vált, hogy a védett terület közvetett módon felszámolásra kerül, tekintettel arra, hogy a felhagyásra váró szennyvíztisztító üzem területének rendezési tervében nem vették figyelembe a védett terület helyzetét. Az Önkormányzat azonban ez alól nem vonhatja ki magát: törvényi kötelezettségeikre ebben a hivatalos levélben hívjuk föl a figyelmüket

jlius

- a Budakeszi Iránytű cikket közöl értékmentő kezdeményezésünkről
- elkészül egy tervezet a létesítendő élőhely rezervátum és bemutató ösvény megvalósítására

október

- a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület budapesti helyi csoportja segítségével szervezni kezdjük a figyelem felkeltő akciónapot: első lépésben az Önkormányzathoz fordulunk
- újból megkeressük az illetékes hatóságokat, hogy hatáskörükben járjanak el azért, hogy megakadályozzák a Bodzás árok és környezete további pusztulását, a völgy kiszárasztásával, vagy bármi más közvetlen vagy közvetett módon és próbáljanak érvényt szerezni a természetvédelmi törvénynek, amely a jegyzőt kötelezi arra, hogy kezelési tervet dolgozzon ki a helyi védett területre

november 10

- Az önkormányzat beleegyezik a bemutató tanösvény tervezetébe. Ez lehetne az első lépés annak az útnak az elején, amely esetleg a teljes völgy védelméhez vezet.
 

2009

április 21

- az önkormányzat elszabotálja a terepnapot. A többszörösen megígért segítséget (amelyet nem kértünk külön) végül is nem biztosítják. Mivel erre az eshetőségre nem készültünk, a terepnap meghiúsul. Annyi haszna mégis volt talán, hogy a problémát köztudottá tette és egyértelművé vált az önkormányzat hozzáállása. Eddigi terveinket homlokegyenest másként, az önkormányzat segítsége nélkül kell megvalósítanunk.
 

2010-2011- ...

További eseményekről a wetland blogban olvashatnak, az alábbi linken: Bodzás árok blog


Napló

/ 2