introduction Sambucus Wetland Visitor Center, Budakeszi, Hungary

Wetland Habitat Conservation InitiativeA területre vonatkozó önkormányzati határozatok és rendeletek


1 § - A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat


 
A településfejlesztési dokumentumokban az önkormányzat saját rendeleteivel szembe menve, illetve a természetvédelmi kezelési terv intézkedéseinek megvalósítása nélküli helyi oltalmi rendeletet figyelmen kívül hagyva, valamint a stratégiai környezeti vizsgálat elvégzése nélkül a terület belterületbe vonása és átminősítése mellett döntött 2012-ben.


 

2 § - A helyi oltalmat kimondó, 1979-es határozat (részlet a Pest megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának 209/1979 (XII. 12.) VB. határozatából)

A TT elhelyezkedése, területadatai.
A Budakeszit Budaörssel összekötő műút, budakeszi belterületi határát jelző tábla után mintegy 100m-el található a Fővárosi Csatornázási Művek szennyvíztisztító telepe. A védett szakasz a telep déli - Budaörs felőli - kerítésétől kezdődik és tart 600 m. hosszan /Budaörs irányában/. A vízügyi szervek által használatos jelzés szerint a védett szakasz a 7 + 900 fkm. és a 8 + 500 fkm. közé esik.
A védett terület szélessége 15 m., amelynek középső sávja a Bodzás-árok. Ennek átlagos szélessége 2 m., így a két oldalon egyaránt 6,5 – 6,5 m tartozik a TT-hez.
A TT. földnyilvántartási adatai:
Budakeszi 058 hrsz-ból 0,3 ha /kivett müvelési ágban/ 600 x 5 m.
053 hrsz-ból 0,3 ha /vegyes müvelési águ/ 600 x 5 m.
070 hrsz-ból 0,3 ha /vegyes müvelési águ/ 600 x 5 m.


3 § - Az 1979-es határozat rontott meghosszabbítása a 2007. évi LXXXII. törvény alapján

Elhelyezkedése:
A Budakeszit Budaörssel összekötő műút, a budakeszi belterületi határát jelző tábla után mintegy 150 m-el található a Bodzás-árok, más néven a Hosszúréti patak budakeszi mellékága.
A védett terület szélessége 15 m, amelynek középső sávja az árok. Az árok átlagos szélessége 2 m. Az árok két oldalán egyaránt 6,5 – 6,5 m tartozik a természetvédelmi területhez.
Ingatlan-nyilvántartási adatai:
Budakeszi 058 hrsz-ú 0,3 ha (kivett művelési ágban) 600 x 5 m.
Budakeszi 053 hrsz-ú 0,3 ha (vegyes művelési ágú) 600 x 5 m.
Budakeszi 070 hrsz-ú 0,3 ha (vegyes művelési ágú) 600 x 5 m.


4 § - A két legújabb határozat: 351/2012. (VII. 19.) és 468/2012. (VIII. 23.) számokon

Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a 060 hrsz.-ú ingatlan (Káposztás) gazdasági-kereskedelmi-szolgáltatási övezetbe sorolását - a mellékelt településrendezési terv szerint – az alábbi feltétellel:
Szándéknyilatkozatban kerüljön rögzítésre:
1: a tulajdonosok az érintett terület minden egyes négyzetmétere után 1.000,- Ft településrendezési támogatást biztosítanak,
2: a tulajdonosok tudomásul veszik az általuk érintett területből a szükséges területek átadását,
3: a tulajdonosok tudomásul veszik az övezetben az alábbi építési határértékek betartását:
— az építési telek legnagyobb beépíthetősége: 30 %,
— legkisebb kialakítható telekterület: 1500 m2,
— legkisebb kialakítható telekszélesség: 16 m,
— legnagyobb építménymagasság: 8 m,
— legkisebb zöldfelületi arány: 40 %,
— az előkert mérete: 10 m.
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 351/2012. (VII. 19.) számú (060 hrsz ingatlan GKSZ övezetbe sorolása) önkormányzati határozat c) pontját kiegészíti az alábbi feltételekkel:
— telkenként egy szolgálati lakás helyezhető el minimum 1500 m2-es telekterület esetén, egy ütemben a gazdasági célú épület megépítésével, max. 100 m2-es tiszta alapterülettel;
— a Bodzás árok telekhatárától mért 10 m-es sávot szabadon kell hagyni, ebben a sávban semmilyen építmény nem helyezhető el;
— amennyiben az újraszabályozás során új utca kerülne kialakításra az 12 méternél nem lehet keskenyebb.


 
 


§