Válaszlevél a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek; a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak; a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalnak; és a Budakeszi Polgármesteri Hivatalnak a védettséggel kapcsolatos problémák miatt

 
Tisztelt Címzettek!
 
A fenti ügyirat számokon kézhez vett válaszaikat figyelembe véve a következő felkéréssel fordulunk önökhöz.
 
Budakeszi önkormányzata a Bodzás-árok védelmére az 1979 óta született rendeleten kívül semmilyen intézkedést nem hozott, az eltelt időben semmilyen szakszerű kezelési és fenntartási tervet nem valósított meg. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól kapott állásfoglalásra, valamint a természetvédelem szakértői véleményeire hivatkozva ezúton kérjük az önkormányzatot, hogy adjon biztosítékokat arra nézve, hogy az eddigi törvénysértő gyakorlatával szakítva, a hatályos törvényeket és az Alkotmány szempontjait érvényesítve, a terület megóvását, szakszerűen és természetvédelmi szempontok alapján biztosítani fogja.
 
Az önkormányzat tevékenységét ellenőrző, illetve a természetvédelem szempontjait érvényesítő intézményeket pedig felkérjük, hogy az önkormányzatot minden lehető módon kényszerítsék rá a terület megóvásához szükséges intézkedések megtartására.
 
Indoklás:
 
A terület védettségét megerősítő rendelet megalkotását nem tekintjük megfelelő biztosítéknak, tekintettel arra, hogy ezt az önkormányzat a mi (törvényekre hivatkozó) kényszerítésünk nyomásának engedve tette meg, valamint, ez a rendelet csupán a terület helyi védettségéről rendelkezik és az önkormányzat, a törvény szerint, nem köteles semmilyen gyakorlati intézkedés bevezetésére a védett terület valódi megóvását illetően - tehát a terület védelmére okot adó állapotok közvetett megszüntetésére is lehetősége van.
 
A terület oltalmára tehát semmilyen biztosíték nem elegendő mindaddig, amíg az önkormányzat a víztisztító teleppel kapcsolatos terveibe nem építi bele a tisztított szennyvíznek a területre való visszajuttatását - illetve a terület sorsára vonatkozó egyéb terveit nem véglegesíti úgy, hogy azok az oltalom mértékét növelő, hosszú távú program formájában valósuljanak meg, törvényes garanciákkal alátámasztva.
 
A törvény megkerülhetetlenül rákényszeríti az önkormányzatot a tisztított szennyvíz visszajuttatására a Bodzás-árok medrébe: a terület fontosságát figyelembe véve ez lenne az első lépés a védelem kiterjesztésére a szakmaiság irányába. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel és a Wildfawl and Wetland Trust-el együttműködve fölajánljuk segítségünket ebben a munkában, amennyiben az önkormányzat erre igényt tart. Eddig minden erre irányuló kezdeményezésünk elutasításra talált: az ebben a helyzetben beálló pozitív fordulatot kellő biztosítéknak tekintenénk a terület sorsát illetően.