Levél Budakeszi Polgármesteréhez

 
Tisztelt Polgármester Úr!
 
Kérem tiszteljen meg figyelmével és olvassa el levelemet, mellyel személyes találkozást szeretnék kérni Öntől egy bemutatkozással s céljaim öszefoglalásával.
Nevem Koós Kolos, jelenleg Budakeszin lakom. Szabadidőmben egy programot vezetek állami gondozásban élő gyermekek számára, amely segítségükre lehet, hogy megtanuljanak nyitott szemmel járni, természetközeli, interaktív kirándulások élményeien keresztül hozva közelebb őket élő környezetükhöz. Tevékenységemet a Mosoly Alapítvány és a Budakeszi Vadaspark támogatják, lehetővé téve, hogy a Találkozások Műhely anyagi gondoktól mentesen munkálkodhasson a Vadaspark területén. A nyolcvanas években a budakeszi Bodzás-árok mellett működő gyűrűző-tábor aktív tagjaként ismertem meg azt a vidéket. Akkori szakmai vezetőm és tanárom, Szentendrei Géza a Pilisi Állami Parkerdő keretein belül végezte (az országban elsőként) a gyerekek iskolán kívüli, természetközeli nevelését (többek között az ő munkájának eredménye volt a Mogyoró-hegyi oktató központ létrejötte). Az akkori élmények maradandó hatására, illetve olyan madarász példaképek, mint Schmidt Egon (aki rendszeres látogatója ennek a területnek) nyomdokainak követése hozott vissza a Bodzás-árok partjára.
Tekintettel a hely tökéletes fekvésére és rendkívüli adottságaira, ideális terepet kínál egy Wetland Center kialakítására. Ez az intézmény-típus, csatlakozva a nemzetközi RAMSAR (C.E.P.A.) egyezményhez és a W.L.I. mozgalomhoz, a Sir Peter Scott által, Slimbridge-ben, 1946-ban megalapított első intézmény eszmei nyomdokait követő, oktató, bemutató, propaganda központ, amely e szerepe mellett védelem alatt tartja az adott vizes-élőhely állat és növényvilágát: ezen kettős feladat betöltésével példát mutat arra, hogyan lehet egy területen gazdasági tevékenységet folytatni olyan módon, hogy azzal nemhogy ártunk, de egyenesen hasznára vagyunk az élő környezetnek. Valahol a botanikus kert, az állatkert és a vadaspark között foglal helyet, szabadon élő állatok bemutatásával, interakciót biztosítva ember és természet között.
 
Kétségtelen, hogy ez a terület egyelőre nem dicsekedhet olyan erényekkel, mint a Tatai Öreg tó, vagy a Kolon-tó vagy említhetnénk még az Ócsai rezervátumot, mint hazai példákat. Ám éppen azáltal, hogy egy voltaképpen pusztuló, szemetes és elhanyagolt területen létesülne, többet is jelentene annál, minthogy egy bemutató-házat építene valaki, amelyben belépődíjat kér a látogatóktól: a feladat itt sokkal többrétű lenne. Meg kell valósítani egy gazdaságilag prosperáló, az ökoturizmust vonzó parkot, egy vizes élőhelyet, amelyre érdemes kilátogatni, mert vadon környezetükben megfigyelhető állatokat, szabadon tudunk bemutatni, mindezt abból a lepusztult, elhanyagolt, szemétlerakásra kárhoztatott területből, amely semmiféle hasznot nem hajt, csupán a környezet és a benne élők diszharmóniáját hirdeti. Mivel a Wetland Center eszmei jelentősége éppen a természetvédelem és a nevelés, ezért ennek a területnek rendkívüli erénye pont abban van, hogy a végső cél eléréséhez rengeteg munka és eleve sok áldozat szükséges: ha arra koncentrálunk, hogy milyen állapotot számolnánk föl, hogy egy szeméttelepből és tisztított szennyvízből varázsolnánk tündérkertet: ez már önmagában is példa értékű teljesítmény lenne!
Mindez természetesen kizárólag az Önkormányzat támogatásával valósulhat meg. Az Ön, illetve az Önök segítségét abban kell igénybe vennünk, hogy munkánkat felkarolják, támogassák: egyfelől azzal, hogy a kérdéses területet valamilyen formában erre a célra rendelkezésre bocsátják, másrészről, a létfontosságú tisztított szennyvizet, az eddigi módon, továbbra is erre a területre engedik ki. A szükséges anyagi feltételek előteremtését részben Európai Uniós forrásokra támaszkodva képzeljük el, amihez azonban feltétlenül szükséges részünkről valamilyen birtokon belüliség felmutatása, vagy eleve meglévő anyagi bázis rendelkezésre állása. Ez utóbbi megszerzése azonban úgyszintén elsősorban attól függ, hogy számíthatunk-e a területen való működés lehetőségére, az Önök támogatására.
Az Önkormányzat számára, terveink megvalósulásából fakadó erkölcsi hasznot talán nem kell magyarázni, de a terület (ilyen célú!) hasznosításával mindenképpen megvalósulna valami, ami az egész közösségnek gazdasági és szellemi hasznára van. Emellett más módon is szolgálatára lehet ez az intézmény a városnak, hogy csak egy példát említsek: tekintettel az elvégzendő erdősítési munkákra, szándékunkban áll egy kisléptékű komposztáló-műhelyt létesíteni, ahol egy angliában kidolgozott módszerrel, a szennyvíziszap-komposztálással történő hasznosítását végeznénk el, saját komposztigényünk fedezésére; későbbiek folyamán esetleg az így előállított komposzt piaci hasznosítására. Ez a tevékenység a helyi víztisztító telep számára is segítséget jelentene, kölcsönös haszonnal szolgálva mindkét fél számára.
Természetesen a tökéletes megoldás első lépése az lenne, ha a területnek helyi védettséget tudnánk biztosítani. De mind távolabbi, mind közelebbi céljaink elérése egyaránt az Önök támogató, céljainkkal egyetértő hozzáállásától függ, emiatt kérem Öntől a személyes találkozást.

Megtisztelő figyelmét megköszönve,
Tisztelettel,
Koós Kolos, sk.
Találkozások Műhely.