plans Sambucus Wetland Visitor Center, Budakeszi, Hungary

Wetland Habitat Conservation InitiativeHazai lehetőségek

Magyarország nem dicsekedhet olyan természetvédelmi eredményekkel, amelyek az élőhelyek megóvásában élenjáró országok sorába emelhetné. Természeti adottságaink és kincseink eltékozlásával és hanyag kezelésével a sereghajtók közé számítunk. A jelenlegi tendenciákat látva, minden megmaradt zöld terület megóvása és tudatos használata elemi érdekünk. Akár a kert végében létesített, pár bokorból álló vadonról van szó, akár egy városi parkról, a falu határában álló öreg tölgyfáról, vagy a templomtoronyban fészkelő gyöngybagolyról.

Szemlélet és elkötelezettség

Kezdeményezésünk ennek a tudatosságnak az elterjesztésére vállalkozik. Fölfogásunk szerint nincs olyan kicsiny terület, amely ne volna értékes a természetvédelem számára. A jogi helyzetet figyelembe véve azonban, ezeknek a területeknek környezettudatos használatát a tulajdonosnak kell érvényre juttatnia és csak a tulajdon védelme elegendő biztosíték arra, hogy a természet számára fontos területek ne essenek áldozatul a csak gazdasági szempontokat érvényesítő érdekeknek.

Példamutatás a szemléletformálás eszköze

Kezdeti eredményként megmenthetjük a Bodzás árok környékét, hosszú távon pedig követendő példát szeretnénk állítani mindenki elé, hogy érdemes cselekedni a legkisebb léptékben is, a legreménytelenebb helyzet ellenére, a legkilátástalanabb viszonyok között is.

Rendezési és fejlesztési tervek

Először a látványtervvel készültünk el, amely egy lehetséges megoldást ismertetett, pontosabban: egy minden pontot érintő tervváltozat volt:

>> a Wetland Center látványterve

Ennek alapvető és lényegi eleme a területalakítás fő irányvonalának és azoknak az alapvető céloknak a bemutatása, amelyek a védettségi szempontokat megvalósítani hivatottak:

>> a látványterv részletei

A részletesebb bemutatáshoz készült tervvázlat mellé, az idő közben megrendezett társadalmiasító-terepnap megmozduláshoz egy olyan tervet is készítettünk, amely a jelenleg helyi védettségű 3600 nm-es területnek a tanösvénnyé alakításához ad kiindulópontot az önkormányzat számára (ez a polgármester - ígéretével ellentétes - távolmaradása miatt, nem került átadásra azon a napon).

>>a helyi védett terület tanösvény terve


 


Tervek

/ 2